06 38 00 39 79

Bel Dian 24 uur per dag bij overlijden

Voorbeeld teksten

Teksten “Liefde en goede herinneringen”

Met groot verdriet geven wij kennis dat in de leeftijd van bijna 85 jaar op zaterdagmiddag 19 augustus 2000 is overleden

Met groot verdriet, maar ook vervuld van mooie herinneringen, delen wij u mee dat mijn lieve vrouw/man en onze fantastische moeder/vader, na een veelbewogen leven, van ons afscheid heeft genomen

Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van onze zorgzame

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden mochten hebben, geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man/vrouw, onze vade/moeder, groot- en overgrootvader/moeder

Na een fijn leven nemen wij afscheid van mijn lieve man/vrouw, onze zorgzame vader/moeder en opa/oma

Lieve paps/mams, voor ons ben je onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen voortleven, voor altijd.

Ontzettend dankbaar voor wat hij/zij voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan mijn lieve man/vrouw, onze fantastisch vader/moeder en opa/oma

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten wij met veel verdriet afscheid nemen van mijn lieve man/vrouw en onze zorgzame vader/moeder

Onze lieve zorgzame moeder/vader en oma/opa is op ….jarige leeftijd overleden. Zij/Hij heeft tot het laatst het vermogen gehad om het leven te omarmen. Zij/Hij was en is een voorbeeld voor ons en zal voor altijd in onze harten blijven.

Met verdriet in ons hart, maar wel in grote dankbaarheid voor wat wij samen mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma

Met groot verdriet, maar ook vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, laten wij weten dat van ons is heengegaan onze lieve

Na een lang en zorgzaam leven is overleden onze lieve moeder/vader, oma/opa en overgroot oma/opa

Wij zijn dankbaar voor het leven van onze moeder/vader, één uit duizenden. Zij/Hij heeft velen goedgedaan. In de leeftijd van 85 jaar is zij/hij nu van ons heengegaan.

Op 28 augustus 1999 is na een lang en gelukkig leven rustig overleden onze lieve

Onze unieke vader/moeder en opa/oma is heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd, maar hij/zij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare en markante, inspirerende persoonlijkheid is na een rijk en vol leven van ons heengegaan. Wij zullen hem/haar missen.

Na een veel bewogen leven heeft mijn lieve vrouw/man, onze fantastische moeder/vader, schoonvader/schoonmoeder, oma/opa en overgrootmoeder/overgrootvader afscheid van ons moeten nemen. Wij zijn verdrietig maar bewaren vele mooie herinneringen aan haar/hem.

Zij/Hij heeft het leven losgelaten, het leven dat haar/hem allang had losgelaten. Gelukkig is………heel zacht en rustig ingeslapen.

Bedroefd, maar gesteund door onuitwisbare herinneringen, delen wij u mee dat te midden van hen die hem lief waren, is overleden mijn lieve zorgzame man en onze fantastische vader

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die haar/hem lief waren, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van mijn innig geliefde man/vrouw en onze lieve, zorgzame vader/moeder en opa/oma

Ontzettend dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, is rustig en waardig heengegaan onze lieve en zorgzame vader/moeder en opa/oma

Onze lieve mama/vader, oma/opa en overgroot oma/opa…….., sinds 8 januari  1955 weduwe/weduwnaar van……, is ingeslapen. Haar/Zijn liefde voor de dingen die het leven mooi maken heeft zij/hij aan ons doorgegeven.

Mijn man/vrouw, onze unieke vader/moeder en opa/oma is heengegaan. Wij zijn verbijsterd en bedroefd maar hij zal altijd bij ons blijven door de onuitwisbare indruk die hij/zij achterlaat

Dankbaar voor alles wat zij/hij voor ons heeft betekend laten wij weten dat, geheel onverwachts, van ons is heengegaan onze lieve moeder/vader en oma/opa

Voor ons ben je onvoorwaardelijke liefde en aandacht. Daar heb je ons mee omringd en gevormd. Zo blijf je in ons en je kleinkinderen voortleven, voor altijd. In liefde hebben we je losgelaten mijn lieve man/vrouw en onze unieke vader/moeder en opa/oma

Teksten “Na ziek-zijn.”

Bevrijdend voor haar, zeer verdrietig voor ons, is het overlijden van mijn innig geliefde vrouw/man en onze ontzettende lieve moeder/vader

Ze was zo moe, zo moe van het vechten. Alles los te moeten laten. Gelukkig is…….. – omringd door haar dierbaren – heel zacht en rustig ingeslapen. We zullen haar/hem als vrouw/man, moeder/vader en mens heel erg missen.

Een ongelijke strijd tegen een ziekte waar niemand tegen kan blijven vechten. Ondanks het verdriet en de pijn is het ons samen gelukt op een goede manier afscheid van elkaar te nemen

Intens verdriet, maar met diep recept voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat is overleden mijn lieve zorgzame man/vrouw, onze fantastisch vader/moeder en opa/oma

Met veel verdriet in ons hart willen wij u vertellen dat van haar/zijn pijn verlost is onze lieve….Intens verdrietig, maar met diep respect voor de geweldige strijd die zij/hij heeft geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mee dat rustig is ingeslapen

Wij zijn er naar toegegroeid. Desondanks is het afscheid nemen voor ieder van ons moeilijk. Op 20 januari 1997 is overleden….

Ondanks haar/zijn intense wil om samen met ons verder te leven en voor ons te zorgen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw/man en onze zorgzame moeder/vader

In haar slaap is na een kort en ernstige ziekte overleden mijn vrouw/man, onze lieve moeder/vader en oma/opa

Hoewel wij wisten dat er geen beterschap meer mogelijk was, valt het ons zwaar u te moeten meedelen dat wij na een moedig gedragen ziekte afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader/moeder en opa/oma

Bewonderenswaardig was haar/zijn levenskracht. Sterk was zij/hij in haar/zijn strijd tegen de ziekte. Groot was haar/zijn liefde voor haar/zijn dierbaren. Nu is zij/hij in rust van ons heengegaan.

Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen, mijn lieve man/vrouw, onze zorgzame vader/moeder en opa/oma

Zij/Hij heeft het leven losgelaten, het leven dat haar/hem allang had losgelaten. Gelukkig is………heel zacht en rustig ingeslapen.

Teksten “Uit het leven weggerukt.”

Intens verdrietig zijn wij dat uit ons midden is weggerukt, na vele jaren van geluk, mijn lieve man/vrouw, mijn geweldige levenskameraad en onze allerliefste papa/mama

Onze lieve mama/papa en oma/opa is er niet meer. Aan haar/zijn aardse leven is door een auto-ongeluk plotseling een einde gekomen. We zijn er kapot van.

Maandag heeft…….besloten haar/zijn weg te gaan; een weg die haar/hem  meer en meer vertrouwd voorkwam en haar/hem uiteindelijk de rust en stilte bracht waar zij/hij zo naar verlangde.

Dankbaar voor alles wat zij/hij voor ons heeft betekend laten wij weten dat, geheel onverwachts, van ons is heengegaan onze lieve moeder/vader en oma/opa

Wij zijn verbijsterd maar het is waar, onze lieve moede/vader en lieve oma/opa is niet meer. Ineens staat onze wereld stil. Onze rots in de branding, steun en toeverlaat, blijmoedig en altijd recht door zee. Niet te bevatten, dat jij nu van ons heengaat, het leven nam je, als een vogel uit  zijn vlucht mee. Plotseling ben je er niet meer.

Met intens verdriet geven wij u kennis dat, na een dramatisch ongeluk, uit ons midden is weggerukt onze allerliefste…

Op 1 juli heeft … een einde aan zijn leven gemaakt. Hij wilde niet meer. Wij hielden van hem en moeten verder.

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd. Nu moeten wij met veel verdriet onverwachts afscheid nemen van mijn lieve man/vrouw en onze zorgzame vader/moeder

Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen, delen wij u mee, dat ten gevolge van een noodlottig ongeval uit ons leven is weggerukt, mijn lieve man/vrouw en onze papa/mama

Door een noodlottig ongeval is van ons heengegaan onze lieve zoon/dochter en broer/zus. Wij geven u kennis van het tragische overlijden van

Lieve papa/mama, je hebt ons zo plotseling verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent. Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

Teksten “Het geloof”

In vertrouwen op haar Heer en Heiland is op maandagmiddag 18 september 1960 rustig ingeslapen onze lieve …

In de volle zekerheid des geloof is in zijn Heer en Heiland ontslapen onze lieve man/vrouw, vader/moeder en opa/oma

De zorgzame handen van onze lieve moeder/vader zijn voor de laatste reis gevouwen. Aan Gods Genade vertrouwen wij toe het aller dierbaarste wat wij bezitten.

Haar/Zijn aardse vlam is gedoofd. God heeft opgenomen in Zijn eeuwig licht onze lieve moeder/vader en oma/opa

Op 20 augustus 1904 riep God……tot leven. Vandaag, 12 februari 1994 haalde Hij haar thuis.

Teruggekeerd naar zijn Schepper, mijn lieve man/vrouw, onze vader/moeder en opa/oma

Geheel onverwachts en voor ons véél te vroeg is door God Thuisgehaald onze allerliefste mam/pap en oma/opa

In liefde en vrede is van ons heengegaan

Wij geven haar/hem uit handen en leggen haar neer in de aarde, in de handen van de levende God.

In Gods ontferming opgenomen onze lieve vader/moeder en opa/oma

Op een voor ons veel te vroeg moment heeft zijn Heer hem geroepen en opgenomen in Zijn Eeuwigheid, mijn zeer geliefde man/vrouw en onze lieve zorgzame vader/moeder en opa/oma

Heden overleed vredig

Teksten voor jongeren, kinderen en baby’s

Ons lieve meisje/jongen is niet meer. ……. Was in de bloei van haarzijn leven. 18 jaar is zij/hij geworden.

Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast.

Na een korte, krachtige strijd, met de wil om te leven, is helaas overleden onze allerliefste……

Verdrietig en vol onmacht laten wij u weten dat wij drie dagen na zijn geboorte, hem alweer moeten missen.

Onze grote droom, zo welkom, zo mooi, zo bijzonder, het heeft niet zo mogen zijn. We moeten weer verder, zonder..

Dit afscheid doet zó zeer. Op 21 april 2003 is overleden onze……..Hij/Zij is 15 jaar geworden.

Blij met kleine dingen en dankbaar voor het leven blijft onze allerliefste…….. in onze gedachten voortbestaan. Ze overleed op 28 juni 1904 op 4-jarige leeftijd, geheel onverwachts.

Na een moeizame strijd, maar met veel moed is uit ons midden weggegleden onze lieve……

Jij kon helaas niet leven op eigen kracht. Daarom moesten we je laten gaan in die donkere nacht.

Zo klein, zo kwetsbaar, zo van ons. Niet sterk genoeg voor een aards bestaan. Uit liefde ben je geboren en in liefde hebben we je moeten laten gaan. We houden van je.

Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van ons zoon/dochter……. We hebben 10 heerlijke jaren gehad met elkaar. Helaas mocht het niet zo blijven.

Jij lééfde, ook al was het kort. Onvergetelijke glimlach, van een indrukwekkend jong mens….

Wij zijn heel trots en blij dat maandag 1 juni 1998 ons lieve mooie jongetje/meisje is geboren. Intens verdrietig zijn wij dat hij/zij maar zo kort bij ons mocht zijn en donderdag 4 juni 2003 overleden is.

Zo sterk en nog zo broos, veel te vroeg zijn we je kwijtgeraakt. Woorden schieten tekort, om ons verdriet te omschrijven.