Begraven

Begraven 

Na het overlijden zullen we met elkaar de wensen bespreken. U zult een keuze gaan maken tussen begraven of cremeren. Soms heeft iemand vooraf zijn of haar wensen kenbaar gemaakt en soms moet deze keuze nog gemaakt worden. Wij helpen u met informatie om de juiste keuze te maken, passend bij de wensen van de overledene en van u als nabestaanden.

Begraven

In de keuze van begraafplaats bent u vrij. Soms wordt er vanuit religie gekozen, soms vanuit een gevoel of plaats van herkomst. Vaak kunt u op de website van de begraafplaats nalezen welke voorwaarden en tarieven er gelden. Wettelijk geldt een minimale grafrust van 10 jaar. Bij een particulier graf kan deze verlengd worden, bij een algemeen graf is geen verlenging mogelijk. Uiteraard kunnen wij u adviseren en van informatie voorzien, waardoor u de juiste keuze kunt maken.

Bij begraven komt u voor nog een keuze te staan, namelijk wilt u een algemeen graf of een particulier/familiegraf.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf worden er meerdere personen begraven en is er een kleine ruimte voor de gedenkteken. Er is een minimale grafrust van 10 jaar, waarna het graf kan worden geschud, verlenging is niet mogelijk. Regels met betrekking tot het begraven zijn opgenomen in de bepalingen van de begraafplaats.

Particulier/familiegraf

Bij de keuze voor een particulier/familiegraf geldt vaak dat er 2 of 3 personen in het graf begraven kunnen worden. De rechthebbende beslist wie er in het graf begraven wordt en of er een urn bijgezet mag worden.

Een graf huurt u voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en u bent de rechthebbende van het graf. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de kosten, onderhoud en de eventuele verlenging van het grafrecht. Het grafrecht kan u telkens met 5, 10, 20 jaar of meer verlengen, waardoor het graf lang binnen de familie kan blijven bestaan. Bij een particulier graf beschikt u over de gehele gedenkplaats, maar soms hanteert de begraafplaats daar voorwaarde bij.

Overzicht van begraafplaatsen regio Katwijk is te vinden op begraafplaatsen gemeente Katwijk

Natuurbegraafplaatsen

Steeds vaker denkt men aan de natuur, milieu en duurzaamheid en wordt er steeds vaker gekozen voor begraven op een natuurbegraafplaats. De ontwikkeling en het behoud van de natuur speelt een belangrijke rol op een natuurbegraafplaats. Er zijn regels om de natuur te beschermen en in stand te houden. De overledene kan in een grafkist of lijkwade worden begraven, maar een urnen met as kan ook worden begraven. De materialen moeten op termijn opgaan in de natuur. Er zijn dus geen grafzerken van materialen die niet op kunnen gaan in de natuur. Begraven op een natuurbegraafplaats is een plekje dat u koopt en bestemd is om te begraven in de natuur. Op natuurbegraafplaatsen worden zowel tijdelijke als eeuwige grafrechten verkocht.

Voor meer informatie en hulp in uw keuze verwijs ik u door naar Begraven IN DE NatuuR. Begraven IN DE natuuR

Meer informatie is te vinden op natuurbegraven-natuurlijk.

 In een kennismakingsgesprek en of een voorbespreking kunnen we uw wensen bespreken en zijn er folders aanwezig die ik u kan overhandigen.